Xác định hướng Đông tứ trạch và Tây tứ trạch trong phong thủy nhà ở

Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch:

Theo phong thủy Bát Trạch thì con người chia làm 2 nhóm, Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh, tương ứng hợp với 2 hướng là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch.

Đông Tứ Trạch thì gồm 4 hướng: Đông, Bắc , Nam và Đông Nam

Tây Tứ Trạch thì gồm 4 hướng còn lại: Tây , Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.

Cũng dựa theo năm sinh thì phong thủy Bát Trạch chia con người thành 8 cung phi: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn Đoài.

Trong đó:

Bốn cung phi: Khảm, Lý, Chấn, Tốn thuộc Đông Tứ Mệnh

Bốn cung còn lại: Càn, Cấn, Khôn Đoài thuộc Tây Tứ Mệnh.

Cách xác định 

Việc xác định một người thuộc Đông Tứ Mệnh hay Tây Tứ Mệnh còn giúp bố trí hướng nhà, vị trí phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, kho… một cách tốt nhất cho gia chủ.

Có nhiều cách để tính toán, xác định một người thuộc Đông Tứ Mệnh hay Tây Tứ Mệnh, sau đây sẽ giới thiệu một cách tính nhẩm nhanh, dễ nhớ để xác định dựa vào tuổi của gia chủ:

Bước 1: Xác định năm sinh

Bước 2: Cộng tất cả các hàng trong năm sinh lại với nhau, cộng liên tục cho đến khi không cộng được

Ví dụ: 1988 = 1+9+8+8 = 26 = 2+6=8

Bước 3: Lấy giá trị sau khi cộng để đối chiếu kết quả.

– Đối với Nam giới, giá trị đó nếu là 1, 2, 7, 8 thì thuộc Đông Tứ Mệnh, còn ngoài ra thuộc Tây Tứ Mệnh

– Nếu là Nữ giới, giá trị đó là 5, 6, 8, 9 thì thuộc Đông Tứ Mệnh, còn ngoài ra thuộc Tây Tứ Mệnh.

Như vậy, nếu gia chủ sinh năm 1988 là Nam giới  hay Nữ Giới thì đều thuộc Đông Tứ Mệnh.

Lưu ý: Nam, nữ sinh cùng một năm thì có thể khác nhau.